Μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού: Διαδικασία μεταβολής της φορολογικής κατοικίας

Μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού: Διαδικασία μεταβολής της φορολογικής κατοικίας. Εκείνο που πρέπει πρώτα κάποιος να ελέγξει, είναι το σε ποιά χώρα είναι η φορολογική κατοικία του για κάθε έτος. Αλλαγή φορολογικής κατοικίας 2022-2023 κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4172/2013 και του Ν.4174/2013. (updated 02/1/2023) Όλο και περισσότεροι Έλληνες γίνονται μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού, αναζητώντας μια [...]